Share
Hakkımızda
Abajur
Abajur

Biz kimiz?

Bizler mimar, şehirci, mühendis, tasarımcı, araştırmacı, vb. akademik çalışmaların içinde ama kuramı kılgı ile beraber ele alan, bunları ülke ve insan sevgisi ile insana saygı bulunan bir ortamında, bireysel değil, toplumsal çıkarlara yönlendirmeye ekip olarak çaba sarf eden bireyleriz.

 

Hedeflerimiz nelerdir?

Mesleki konularda sağlıklı ve sağlam duruş oluşturabilmek,

Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, vb. tasarım ağırlıklı alanlar konusunda geleceğe yönelik özgün düşüncelere yol açabilecek devinimler yaratmak ve bunlara katkı sağlayacak etki ile tepkileri canlandırmak,

Tasarım konusunun toplumsal anlamda algılanıp anlaşılmasına katkı vermek, özellikle yaşamın ilk basamaklarındaki tasarım boyutunu zenginleştirecek açılımlar oluşturabilmek,

Ülkemizdeki çevre sorunlarını oluşturan tasarımdan uzak yaklaşımlara yol açan kuramsal-kılgısal hataları ortaya koyarak tartışma ortamı sağlamak,

Genç meslek insanlarına sağlıklı üretim hedefleri oluşturacak iletişim ve örneklerle yaklaşım,

Bina ekonomisinin ülkemiz ve insanı için ne anlama geldiğinin ve yaşamsal özelliklerinin anlaşılmasına çaba sarf etmek,

Tasarım yaklaşımlarında çağdaş tutum ve davranışların toplumsal ve bireysel yaşam standardına ve insan konforuna getirilerinin irdelenmesi,

Bireysel proje çalışmalarını, bildiri ve makaleleri sergileyerek tanıtmak, bunlardan yararlanabilmek ve diğer meslektaşları da aynı somut iletişime davet ederek, toplumdaki mesleki algı standardını olumlu yönde etkileyebilmek.